Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego (6 zn)

Znaczek nr: 3316 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3316
W obiegu od:  20.07.1993

Opis: Generał Jan Henryk D±browski w¶ród legionistów

Nakład: 1.500.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Nr:  3316 - 20.07.1993
Generał Jan Henryk D±browski w¶ród legionistów
Znaczek nr: 3351 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3351
W obiegu od:  20.07.1994

Opis: Tadeusz Ko¶ciuszko prowadz±cy atak na stanowiska artylerii rosyjskiej

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Seria tem.: 26 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Nr:  3351 - 20.07.1994
Tadeusz Ko¶ciuszko prowadz±cy atak na stanowiska artylerii rosyjskiej
Znaczek nr: 3400 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3400
W obiegu od:  20.08.1995

Opis: Husaria powracaj±ca z wyprawy duńskiej;na czele Stefan Czarniecki

Nakład: 5.000.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Nr:  3400 - 20.08.1995
Husaria powracaj±ca z wyprawy duńskiej;na czele Stefan Czarniecki
Znaczek nr: 3463 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3463
W obiegu od:  20.07.1996

Opis: Szarża polskiego pułku lekkokonnych gwardii Napoleona w w±wozie Samosierry

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Nr:  3463 - 20.07.1996
Szarża polskiego pułku lekkokonnych gwardii Napoleona w w±wozie Samosierry
Znaczek nr: 3518 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3518
W obiegu od:  18.07.1997

Opis: Scena wjazdu generała J.H.D±browskiego i J.Wybickiego do Poznania

Nakład: 700.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Nr:  3518 - 18.07.1997
Scena wjazdu generała J.H.D±browskiego i J.Wybickiego do Poznania
Blok nr: 117 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3519
W obiegu od:  18.07.1997

Opis: Fascimile rękopisu Pie¶ń Legionów Polskich we Włoszech oraz Józef Wybicki

Nr bloku poczta:  117
Nr bloku Fischer:  118
Nakład: 377.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Nr:  3519 - 18.07.1997
Fascimile rękopisu Pie¶ń Legionów Polskich we Włoszech oraz Józef Wybicki