Poczet królów i książąt polskich (44 zn)

Znaczek nr: 2918 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2918
W obiegu od:  4.12.1986

Opis: Mieszko I

Nakład: 5.365.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  2918 - 4.12.1986
Mieszko I
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 2919 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2919
W obiegu od:  4.12.1986

Opis: Dobrawa

Nakład: 6.454.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  2919 - 4.12.1986
Dobrawa
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 2983 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2983
W obiegu od:  4.12.1987

Opis: Bolesław Chrobry

Nakład: 5.450.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  2983 - 4.12.1987
Bolesław Chrobry
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 2984 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2984
W obiegu od:  4.12.1987

Opis: Mieszko II Lambert

Nakład: 5.537.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  2984 - 4.12.1987
Mieszko II Lambert
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3030 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3030
W obiegu od:  4.12.1988

Opis: Rycheza

Nakład: 5.530.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3030 - 4.12.1988
Rycheza
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3031 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3031
W obiegu od:  4.12.1988

Opis: Kazimierz I Odnowiciel

Nakład: 5.607.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3031 - 4.12.1988
Kazimierz I Odnowiciel
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3079 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3079
W obiegu od:  18.10.1989

Opis: Bolesław II Szczodry (Śmiały)

Nakład: 5.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3079 - 18.10.1989
Bolesław II Szczodry (Śmiały)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3080 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3080
W obiegu od:  18.10.1989

Opis: Władysław I Herman

Nakład: 5.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3080 - 18.10.1989
Władysław I Herman
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3167 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3167
W obiegu od:  25.03.1991

Opis: Bolesław III Krzywousty

Nakład: 1.968.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3167 - 25.03.1991
Bolesław III Krzywousty
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3168 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3168
W obiegu od:  25.03.1991

Opis: Władysław II Wygnaniec

Nakład: 1.604.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3168 - 25.03.1991
Władysław II Wygnaniec
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3178 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3178
W obiegu od:  30.04.1991

Opis: Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)

Nakład: 2.079.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3178 - 30.04.1991
Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3179 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3179
W obiegu od:  30.04.1991

Opis: Mieszko III Stary (ok. 1126-1202)

Nakład: 1.771.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3179 - 30.04.1991
Mieszko III Stary (ok. 1126-1202)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3213 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3213
W obiegu od:  15.01.1992

Opis: Kazimierz II Sprawiedliwy (1138-1194)

Nakład: 2.058.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3213 - 15.01.1992
Kazimierz II Sprawiedliwy (1138-1194)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3214 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3214
W obiegu od:  15.01.1992

Opis: Leszek Biały (1186-1227)

Nakład: 2.128.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3214 - 15.01.1992
Leszek Biały (1186-1227)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3286 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3286
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Władysław III Laskonogi (1161-1231)

Nakład: 1.386.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3286 - 25.03.1993
Władysław III Laskonogi (1161-1231)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3287 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3287
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Henryk I Brodaty (1163-1238)

Nakład: 1.547.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3287 - 25.03.1993
Henryk I Brodaty (1163-1238)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3288 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3288
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Konrad I Mazowiecki (1187-1247)

Nakład: 1.501.500 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3288 - 25.03.1993
Konrad I Mazowiecki (1187-1247)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3289 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3289
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Bolesław V Wstydliwy (1226-1279)

Nakład: 1.431.500 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3289 - 25.03.1993
Bolesław V Wstydliwy (1226-1279)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3336 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3336
W obiegu od:  15.04.1994

Opis: Leszek Czarny (1240-1288)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3336 - 15.04.1994
Leszek Czarny (1240-1288)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3337 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3337
W obiegu od:  15.04.1994

Opis: Przemysław II (1257-1296)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3337 - 15.04.1994
Przemysław II (1257-1296)
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3373 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3373
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Wacław II (1271-1305)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3373 - 28.02.1995
Wacław II (1271-1305)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3374 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3374
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Władysław I Łokietek (1260-1333)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3374 - 28.02.1995
Władysław I Łokietek (1260-1333)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3375 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3375
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Kazimierz III Wielki (1310-1370)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3375 - 28.02.1995
Kazimierz III Wielki (1310-1370)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3376 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3376
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Ludwik I Węgierski (1326-1382)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3376 - 28.02.1995
Ludwik I Węgierski (1326-1382)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3466 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3466
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Jadwiga (1374-1399)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3466 - 29.08.1996
Jadwiga (1374-1399)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3467 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3467
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Władysław II Jagiełło (1351-1434)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3467 - 29.08.1996
Władysław II Jagiełło (1351-1434)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3468 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3468
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Władysław III Warneńczyk (1424-1444)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3468 - 29.08.1996
Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3469 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3469
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3469 - 29.08.1996
Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3523 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3523
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Jan I Olbracht (1459-1501)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3523 - 22.09.1997
Jan I Olbracht (1459-1501)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3524 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3524
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Aleksander I Jagiellończyk (1461-1506)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3524 - 22.09.1997
Aleksander I Jagiellończyk (1461-1506)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3525 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3525
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Zygmunt I Stary (1467-1548)

Nakład: 700.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3525 - 22.09.1997
Zygmunt I Stary (1467-1548)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3526 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3526
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Zygmunt II August (1520-1572)

Nakład: 686.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3526 - 22.09.1997
Zygmunt II August (1520-1572)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3554 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3554
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Henryk Walezy (1551-1589)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3554 - 31.03.1998
Henryk Walezy (1551-1589)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3555 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3555
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Anna Jagiellonka (1523-1596)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3555 - 31.03.1998
Anna Jagiellonka (1523-1596)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3556 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3556
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Stefan Batory (1533-1586)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3556 - 31.03.1998
Stefan Batory (1533-1586)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3557 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3557
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Zygmunt III Waza (1566-1632)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3557 - 31.03.1998
Zygmunt III Waza (1566-1632)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3641 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3641
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Władysław IV Waza (1595-1648)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3641 - 25.09.1999
Władysław IV Waza (1595-1648)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3642 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3642
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Jan II Kazimierz (1609-1672)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3642 - 25.09.1999
Jan II Kazimierz (1609-1672)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3643 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3643
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3643 - 25.09.1999
Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3644 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3644
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Jan III Sobieski (1629-1696)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3644 - 25.09.1999
Jan III Sobieski (1629-1696)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3715 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3715
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: August II Mocny (1670-1733)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3715 - 23.10.2000
August II Mocny (1670-1733)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3716 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3716
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: Stanisław Leszczyński (1677-1766)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3716 - 23.10.2000
Stanisław Leszczyński (1677-1766)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3717 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3717
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: August III (1696-1763)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3717 - 23.10.2000
August III (1696-1763)
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 3718 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3718
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Nr:  3718 - 23.10.2000
Stanisław August Poniatowski (1732-1798)
Seria (4 zn)