Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój (4 zn)

Znaczek nr: 2430 - Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Numer: 2430
W obiegu od:  30.09.1978

Opis: Alegoria pokoju i sprawiedliwo¶ci Andrzeja le Bruna

Seria tem.: 4 zn.

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Nr:  2430 - 30.09.1978
Alegoria pokoju i sprawiedliwo¶ci Andrzeja le Bruna
Znaczek nr: 2478 - Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Numer: 2478
W obiegu od:  28.04.1979

Opis: Alegoria pokoju i sprawiedliwo¶ci Andrzeja le Bruna - szarnieb.

Seria tem.: 4 zn.

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Nr:  2478 - 28.04.1979
Alegoria pokoju i sprawiedliwo¶ci Andrzeja le Bruna - szarnieb.
Znaczek nr: 2507 - Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Numer: 2507
W obiegu od:  5.11.1979

Opis: znaczek 2478 - br±z.

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 4 zn.

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Nr:  2507 - 5.11.1979
znaczek 2478 - br±z.
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 2508 - Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Numer: 2508
W obiegu od:  5.11.1979

Opis: znaczek 2478 - br±z. fiolnieb.

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 4 zn.

Arcydzie³a sztuki - rze¼ba Pokój

Nr:  2508 - 5.11.1979
znaczek 2478 - br±z. fiolnieb.
Seria (2 zn)