70 rocznica odzyskania niepodległości Polski (9 zn)

Znaczek nr: 3021 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3021
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Ignacy Daszyński (1866-1936)

Nakład: 8.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3021 - 11.11.1988
Ignacy Daszyński (1866-1936)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3022 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3022
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Wincenty Witos (1875-1945)

Nakład: 8.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3022 - 11.11.1988
Wincenty Witos (1875-1945)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3023 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3023
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Julian Marchlewski (1866-1925)

Nakład: 8.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3023 - 11.11.1988
Julian Marchlewski (1866-1925)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3024 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3024
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Stanisław Wojciechowski (1869-1953)

Nakład: 8.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3024 - 11.11.1988
Stanisław Wojciechowski (1869-1953)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3025 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3025
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Wojciech Korfante (1873-1939)

Nakład: 8.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3025 - 11.11.1988
Wojciech Korfante (1873-1939)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3026 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3026
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

Nakład: 6.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3026 - 11.11.1988
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3027 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3027
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Józef Piłsudski (1867-1935)

Nakład: 6.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 28 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3027 - 11.11.1988
Józef Piłsudski (1867-1935)
Seria (8 zn)
Znaczek nr: 3028 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Numer: 3028
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: Gabriel Narutowicz (1865-1922)

Nakład: 6.000.000 szt.
Seria: 8 zn.

Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski

Nr:  3028 - 11.11.1988
Gabriel Narutowicz (1865-1922)
Seria (8 zn)
Blok nr: 93 - 70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988

Numer: A3026-A3028
W obiegu od:  11.11.1988

Opis: 3026 - Podobizna Ignacego Jana Paderewskiego
3027 - Podobizna Józefa Piłsudskiego
3028 - Podobizna Gabriela Narutowicza

Nr bloku poczta:  93
Nr bloku Fischer:  93
Nakład: 100.000 szt.
Seria tem.: 9 zn.

70 rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988

Nr:  A3026-A3028 - 11.11.1988
3026 - Podobizna Ignacego Jana Paderewskiego
3027 - Podobizna Józefa Piłsudskiego
3028 - Podobizna Gabriela Narutowicza