Zbrodnia katyńska (7 zn)

Zbrodnia katyńska - zbrodnia stalinowska polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Radzieckiego zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940-1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu” . Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

żródło: wikipedia.org

Znaczek nr: 3126 - 50 rocznica męczeńskiej śmierci polskich oficerów w Katyniu

50 rocznica męczeńskiej śmierci polskich oficerów w Katyniu

Numer: 3126
W obiegu od:  20.07.1990

Opis: Krzyż z napisem ” Katyń 1940”

Nakład: 5.577.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

50 rocznica męczeńskiej śmierci polskich oficerów w Katyniu

Nr:  3126 - 20.07.1990
Krzyż z napisem ” Katyń 1940”
Znaczek nr: 3384 - Międzynarodowy Rok Katyński

Międzynarodowy Rok Katyński

Numer: 3384
W obiegu od:  13.04.1995

Opis: Guzik wojskowy leżący na ziemi

Nakład: 1.700.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Międzynarodowy Rok Katyński

Nr:  3384 - 13.04.1995
Guzik wojskowy leżący na ziemi
Znaczek nr: 3606 - Wizerunek Matki Bożej - patronki jeńców żołnierzy na Wschodzie

Wizerunek Matki Bożej - patronki jeńców żołnierzy na Wschodzie

Numer: 3606
W obiegu od:  2.04.1999

Opis: Matka Boska Katyńska

Nakład: 2.600.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 6 zn.

Wizerunek Matki Bożej - patronki jeńców żołnierzy na Wschodzie

Nr:  3606 - 2.04.1999
Matka Boska Katyńska
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3719 - 60 rocznica zbrodni katyńskiej

60 rocznica zbrodni katyńskiej

Numer: 3719
W obiegu od:  15.11.2000

Opis: Postać księdza na tle krzyża w Katyniu

Nakład: 3.800.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 57 zn.

Seria tem.: 6 zn.

60 rocznica zbrodni katyńskiej

Nr:  3719 - 15.11.2000
Postać księdza na tle krzyża w Katyniu
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 3720 - 60 rocznica zbrodni katyńskiej

60 rocznica zbrodni katyńskiej

Numer: 3720
W obiegu od:  15.11.2000

Opis: Sylwetka Jana Pawła II przed pomnikiem

Nakład: 3.800.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 57 zn.

Seria tem.: 6 zn.

60 rocznica zbrodni katyńskiej

Nr:  3720 - 15.11.2000
Sylwetka Jana Pawła II przed pomnikiem
Seria (2 zn)
Blok nr: 157 - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Numer: 4331
W obiegu od:  07.04.2010

Opis: Krzyż z guzików mundurowych ułożony na piasku

Nr bloku poczta:  157
Nr bloku Fischer:  193
Nakład: 300000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Nr:  4331 - 07.04.2010
Krzyż z guzików mundurowych ułożony na piasku
Znaczek nr: 4609 - 75 rocznica Zbrodni Katyńskiej75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

75 rocznica Zbrodni Katyńskiej75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Numer: 4609
W obiegu od:  7.04.2015

Opis: Orzełek z odłamanym skrzydłem i tarczą, przewiązany sznurem

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 270000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria tem.: 1 zn.

75 rocznica Zbrodni Katyńskiej75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Nr:  4609 - 7.04.2015
Orzełek z odłamanym skrzydłem i tarczą, przewiązany sznurem