Polskie stadiony UEFA EURO 2012 (6 zn)

Znaczek nr: 4418 - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: 4418
W obiegu od:  08.06.2012

Opis: Stadion w Poznaniu.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Poznań.

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 736000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Nr:  4418 - 08.06.2012
Stadion w Poznaniu.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Poznań.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4419 - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: 4419
W obiegu od:  08.06.2012

Opis: Stadion w Warszawie.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Warszawa.

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 736000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Nr:  4419 - 08.06.2012
Stadion w Warszawie.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Warszawa.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4420 - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: 4420
W obiegu od:  08.06.2012

Opis: Stadion w Gdańsku.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Gdańsk.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 736000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Nr:  4420 - 08.06.2012
Stadion w Gdańsku.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Gdańsk.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4421 - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: 4421
W obiegu od:  08.06.2012

Opis: Stadion we Wrocławiu.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Wrocław.

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 736000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Nr:  4421 - 08.06.2012
Stadion we Wrocławiu.
pw. - napis UEFA EURO 2012 oraz Wrocław.
Seria (4 zn)
Blok nr:  - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: ark. 4418-4421
W obiegu od:  08.06.2012

Opis: Arkusz UEFA EURO 2012 ze znaczkami:
4418 - stadion w Poznaniu:
4419 - stadion w Warszawie:
4420 - stadion w Gdańsku:
4421 - stadion we Wrocławiu.

Nr bloku Fischer:  209
Nominał: 8,90 zł 
Nakład: 96000 szt.
Druk: Offset  
Forma sprzedażny: Arkusz 4x1 znaczki 

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Nr:  ark. 4418-4421 - 08.06.2012
Arkusz UEFA EURO 2012 ze znaczkami:
4418 - stadion w Poznaniu:
4419 - stadion w Warszawie:
4420 - stadion w Gdańsku:
4421 - stadion we Wrocławiu.
Znaczek nr: 4422 - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: 4422
W obiegu od:  15.06.2012

Opis: Piłka nożna i flagi narodowe Polski i Ukrainy

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 360000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Nr:  4422 - 15.06.2012
Piłka nożna i flagi narodowe Polski i Ukrainy