Znaczki obiegowe (24 zn)

Znaczek nr: 4445 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Numer: 4445
W obiegu od:  08.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.

Nominał: 1,60 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Nr:  4445 - 08.03.2013
Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4446 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g A - P

Numer: 4446
W obiegu od:  08.03.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie priorytetowej.

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g A - P

Nr:  4446 - 08.03.2013
Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie priorytetowej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4447 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g B - E

Numer: 4447
W obiegu od:  08.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.

Nominał: 3,75 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g B - E

Nr:  4447 - 08.03.2013
Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4448 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g B - P

Numer: 4448
W obiegu od:  08.03.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu B w klasie priorytetowej.

Nominał: 5,10 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g B - P

Nr:  4448 - 08.03.2013
Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu B w klasie priorytetowej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4449 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Numer: 4449
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.

Nominał: 3,70 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Nr:  4449 - 29.03.2013
Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4450 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer: 4450
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.

Nominał: 4,75 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Nr:  4450 - 29.03.2013
Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4451 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Numer: 4451
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie priorytetowej.

Nominał: 4,50 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Nr:  4451 - 29.03.2013
Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu A w klasie priorytetowej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4452 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Numer: 4452
W obiegu od:  29.03.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie priorytetowej.

Nominał: 7,10 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Nr:  4452 - 29.03.2013
Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 1000 g gabarytu B w klasie priorytetowej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4463 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g A - E

Numer: 4463
W obiegu od:  20.06.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.

Nominał: 6,30 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g A - E

Nr:  4463 - 20.06.2013
Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4464 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g A - P

Numer: 4464
W obiegu od:  20.06.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu A w klasie priorytetowej.

Nominał: 8,80 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g A - P

Nr:  4464 - 20.06.2013
Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu A w klasie priorytetowej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4465 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g B - E

Numer: 4465
W obiegu od:  20.06.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.

Nominał: 7,30 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g B - E

Nr:  4465 - 20.06.2013
Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu B w klasie ekonomicznej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4466 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g B - P

Numer: 4466
W obiegu od:  20.06.2013

Opis: Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu B w klasie priorytetowej.

Nominał: 10,90 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura  
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g B - P

Nr:  4466 - 20.06.2013
Stylizowana litera P wypełniona wzorami geometrycznymi Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 2000 g gabarytu B w klasie priorytetowej.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4477 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Numer: 4477
W obiegu od:  16.08.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz motyl - modraszka semiargus

Nominał: 3,80 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Nr:  4477 - 16.08.2013
Stylizowana litera E oraz motyl - modraszka semiargus
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4478 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g A - P

Numer: 4478
W obiegu od:  16.08.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz pluskwiak nartnik

Nominał: 4,55 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g A - P

Nr:  4478 - 16.08.2013
Stylizowana litera P oraz pluskwiak nartnik
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4479 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g B - E

Numer: 4479
W obiegu od:  16.08.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz chrz±szcz nadobnica alpejska na li¶ciu.

Nominał: 5,95 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g B - E

Nr:  4479 - 16.08.2013
Stylizowana litera E oraz chrz±szcz nadobnica alpejska na li¶ciu.
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4480 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g B - P

Numer: 4480
W obiegu od:  16.08.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz ważka szablak żółty

Nominał: 7,30 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 350 g B - P

Nr:  4480 - 16.08.2013
Stylizowana litera P oraz ważka szablak żółty
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4487 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Numer: 4487
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz chrz±szcz biedronkę siedmiokropkę na li¶ciu

Nominał: 5,90 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g A - E

Nr:  4487 - 30.09.2013
Stylizowana litera E oraz chrz±szcz biedronkę siedmiokropkę na li¶ciu
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4488 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Numer: 4488
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz owad konik ł±kowy

Nominał: 6,70 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g A - P

Nr:  4488 - 30.09.2013
Stylizowana litera P oraz owad konik ł±kowy
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4489 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer: 4489
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz motyl rusałka pawik

Nominał: 6,95 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Nr:  4489 - 30.09.2013
Stylizowana litera E oraz motyl rusałka pawik
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4490 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Numer: 4490
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz owad mrówka rudnica w trawie

Nominał: 9,30 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 1000 g B - P

Nr:  4490 - 30.09.2013
Stylizowana litera P oraz owad mrówka rudnica w trawie
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4492 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g A - E

Numer: 4492
W obiegu od:  18.10.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz motyl - niedĽwiedziówka Kaja na tle kwiata

Nominał: 8,50 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g A - E

Nr:  4492 - 18.10.2013
Stylizowana litera E oraz motyl - niedĽwiedziówka Kaja na tle kwiata
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4493 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g B - E

Numer: 4493
W obiegu od:  18.10.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz chrz±szcz jelonek rogacz w¶ród lisci

Nominał: 9,50 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 2000 g B - E

Nr:  4493 - 18.10.2013
Stylizowana litera E oraz chrz±szcz jelonek rogacz w¶ród lisci
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4494 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g A - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g A - P

Numer: 4494
W obiegu od:  18.10.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz owad - pszczoła miodna na kwiatach

Nominał: 11,00 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g A - P

Nr:  4494 - 18.10.2013
Stylizowana litera P oraz owad - pszczoła miodna na kwiatach
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4496 - Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g B - P

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g B - P

Numer: 4496
W obiegu od:  18.10.2013

Opis: Stylizowana litera P oraz g±sienica Pazia królowej na tle kwiata

Nominał: 13,10 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy priorytetowy - 2000 g B - P

Nr:  4496 - 18.10.2013
Stylizowana litera P oraz g±sienica Pazia królowej na tle kwiata
Seria (4 zn)