Zjawiska meteorologinczne (5 zn)

Znaczek nr: 4205-4208 - Zjawiska meteorologiczne

Zjawiska meteorologiczne

Numer: 4205-4208
W obiegu od:  25.04.2008

Opis: 4205 - Zamieć piaskowa
4206 - Błyskawica
4207 - Tęcza
4208 - Trąba powietrzna

Nakład: 400.000 szt.
Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologiczne

Nr:  4205-4208 - 25.04.2008
4205 - Zamieć piaskowa
4206 - Błyskawica
4207 - Tęcza
4208 - Trąba powietrzna
Znaczek nr: 4561 - Zjawiska meteorologinczne

Zjawiska meteorologinczne

Numer: 4561
W obiegu od:  30.09.2014

Opis: Zorza polarna

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 3 z 12 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologinczne

Nr:  4561 - 30.09.2014
Zorza polarna
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4562 - Zjawiska meteorologinczne

Zjawiska meteorologinczne

Numer: 4562
W obiegu od:  30.09.2014

Opis: Halo słoneczne

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 3 z 12 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologinczne

Nr:  4562 - 30.09.2014
Halo słoneczne
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4563 - Zjawiska meteorologinczne

Zjawiska meteorologinczne

Numer: 4563
W obiegu od:  30.09.2014

Opis: Dym

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 3 z 12 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologinczne

Nr:  4563 - 30.09.2014
Dym
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4564 - Zjawiska meteorologinczne

Zjawiska meteorologinczne

Numer: 4564
W obiegu od:  30.09.2014

Opis: Szron

Nominał: 5,50 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Znaczek z arkusza 3 z 12 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologinczne

Nr:  4564 - 30.09.2014
Szron
Seria (4 zn)