Ludzie kina i teatru (24 zn)

Znaczek nr: 4437 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4437
W obiegu od:  31.10.2012

Opis: Podobizna Jadwigi Smosarskiej

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 416000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4437 - 31.10.2012
Podobizna Jadwigi Smosarskiej
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4438 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4438
W obiegu od:  31.10.2012

Opis: Podobizna Aleksandra Żabczyńskiego

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 416000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4438 - 31.10.2012
Podobizna Aleksandra Żabczyńskiego
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4439 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4439
W obiegu od:  31.10.2012

Opis: Podobizna Eugeniusza Bodo

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 416000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4439 - 31.10.2012
Podobizna Eugeniusza Bodo
Seria (3 zn)
Blok nr:  - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: ark. 4437-4439
W obiegu od:  31.10.2012

Opis: 4437 - Podobizna Jadwigi Smosarskiej
4438 - Podobizna Aleksandra Żabczyńskiego
4439 - Podobizna Eugeniusza Bodo

Nr bloku Fischer:  212
Nominał: 6,50 zł 
Nakład: 96000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  ark. 4437-4439 - 31.10.2012
4437 - Podobizna Jadwigi Smosarskiej
4438 - Podobizna Aleksandra Żabczyńskiego
4439 - Podobizna Eugeniusza Bodo
Znaczek nr: 4500 - Ludzie Kina i Teatru

Ludzie Kina i Teatru

Numer: 4500
W obiegu od:  31.10.2013

Opis: Podobizna Heleny Grossówny

Nominał: 1,60 zł 
Nakład: 312000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie Kina i Teatru

Nr:  4500 - 31.10.2013
Podobizna Heleny Grossówny
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4501 - Ludzie Kina i Teatru

Ludzie Kina i Teatru

Numer: 4501
W obiegu od:  31.10.2013

Opis: Podobizna Adolfa Dymszy

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 312000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie Kina i Teatru

Nr:  4501 - 31.10.2013
Podobizna Adolfa Dymszy
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4502 - Ludzie Kina i Teatru

Ludzie Kina i Teatru

Numer: 4502
W obiegu od:  31.10.2013

Opis: Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej

Nominał: 3,80 zł 
Nakład: 312000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie Kina i Teatru

Nr:  4502 - 31.10.2013
Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej
Seria (3 zn)
Blok nr:  - Ludzie Kina i Teatru

Ludzie Kina i Teatru

Numer: ark. 4500-4502
W obiegu od:  31.10.2013

Opis: 4500 - Podobizna Heleny Grossówny
4501 - Podobizna Adolfa Dymszy
4502 - Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej

Nr bloku Fischer:  224
Nominał: 7,75 zł 
Nakład: 72000 szt.
Druk: Offset  
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie Kina i Teatru

Nr:  ark. 4500-4502 - 31.10.2013
4500 - Podobizna Heleny Grossówny
4501 - Podobizna Adolfa Dymszy
4502 - Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej
Znaczek nr: 4591 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4591
W obiegu od:  31.10.2014

Opis: Na znaczkach przedstawiono podobiznę Toli Mankiewiczówny

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4591 - 31.10.2014
Na znaczkach przedstawiono podobiznę Toli Mankiewiczówny
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4592 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4592
W obiegu od:  31.10.2014

Opis: Na znaczkach przedstawiono podobiznę Antoniego Fertnera

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4592 - 31.10.2014
Na znaczkach przedstawiono podobiznę Antoniego Fertnera
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4593 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4593
W obiegu od:  31.10.2014

Opis: Na znaczkach przedstawiono podobiznę Lody Halamy

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4593 - 31.10.2014
Na znaczkach przedstawiono podobiznę Lody Halamy
Seria (3 zn)
Znaczek nr: ark. 4591-4593 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: ark. 4591-4593
W obiegu od:  31.10.2014

Opis: Na znaczkach przedstawiono podobizny: 4591 - Toli Mankiewiczówny
4592 - Antoniego Fertnera
4593 - Lody Halamy

Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 150000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  ark. 4591-4593 - 31.10.2014
Na znaczkach przedstawiono podobizny: 4591 - Toli Mankiewiczówny
4592 - Antoniego Fertnera
4593 - Lody Halamy
Znaczek nr: 4649 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4649
W obiegu od:  30.10.2015

Opis: Podobizna Jerzego Pichelskiego

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 510000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 szt, arkusik znaczek 1 z 3 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4649 - 30.10.2015
Podobizna Jerzego Pichelskiego
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4650 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4650
W obiegu od:  30.10.2015

Opis: Podobizna Hanki Bielickiej

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 510000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 szt, arkusik znaczek 1 z 3 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4650 - 30.10.2015
Podobizna Hanki Bielickiej
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4651 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4651
W obiegu od:  30.10.2015

Opis: Podobizna Aleksandra Zelwerowicza

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 510000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 szt, arkusik znaczek 1 z 3 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4651 - 30.10.2015
Podobizna Aleksandra Zelwerowicza
Seria (3 zn)
Znaczek nr: Ark. 4649-4651 - Ludzie kina i teatru49 – Jerzego Pichelskiego<br />4650Hanki Bilickiej<br />4651

Ludzie kina i teatru49 – Jerzego Pichelskiego
4650Hanki Bilickiej
4651

Numer: Ark. 4649-4651
W obiegu od:  30.10.2015

Opis: Podobizny:
4649 – Jerzego Pichelskiego
4650 - Hanki Bilickiej
4651 – Aleksandra Zelwerowicza

Nominał: 8,30 zł 
Nakład: 150000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru49 – Jerzego Pichelskiego
4650Hanki Bilickiej
4651

Nr:  Ark. 4649-4651 - 30.10.2015
Podobizny:
4649 – Jerzego Pichelskiego
4650 - Hanki Bilickiej
4651 – Aleksandra Zelwerowicza
Znaczek nr: 4731 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4731
W obiegu od:  31.10.2016

Opis: Podobizna Franciszka Brodniewicza

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 380000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1z3 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4731 - 31.10.2016
Podobizna Franciszka Brodniewicza
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4732 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4732
W obiegu od:  31.10.2016

Opis: Podobizna Elżbiety Barszczewskiej

Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 380000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1z3 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4732 - 31.10.2016
Podobizna Elżbiety Barszczewskiej
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4733 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4733
W obiegu od:  31.10.2016

Opis: Podobizna Tadeusza Fijewskiego

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 380000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 1z3 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4733 - 31.10.2016
Podobizna Tadeusza Fijewskiego
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4733 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4733
W obiegu od:  31.10.2016

Opis: Podobizny:
4731 - Franciszka Brodniewicza
4732 - Elżbiety Barszczewskiej
4733 - Tadeusza Fijewskiego

Nominał: 10,50 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4733 - 31.10.2016
Podobizny:
4731 - Franciszka Brodniewicza
4732 - Elżbiety Barszczewskiej
4733 - Tadeusza Fijewskiego
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4800 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4800
W obiegu od:  30.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono wizerunek Mieczysława Cybulskiego

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offest 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4800 - 30.10.2017
Na znaczku przedstawiono wizerunek Mieczysława Cybulskiego
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4801 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4801
W obiegu od:  30.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono wizerunek Iny Benity

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offest 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4801 - 30.10.2017
Na znaczku przedstawiono wizerunek Iny Benity
Seria (4 zn)
Znaczek nr: 4802 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4802
W obiegu od:  30.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono wizerunek Kazimierza Junoszy-Stępowskiego

Nominał: 3,70 zł 
Nakład: 200000 szt.
Druk: Offest 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  4802 - 30.10.2017
Na znaczku przedstawiono wizerunek Kazimierza Junoszy-Stępowskiego
Seria (4 zn)
Znaczek nr: ark. 4800-4802 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: ark. 4800-4802
W obiegu od:  30.10.2017

Opis: Na znaczkach przedstawiono wizerunek Mieczysława Cybulskiego, Iny Benity i Kazimierza Junoszy-Stępowskiego

Nominał: 9,50 zł 
Nakład: 80000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Nr:  ark. 4800-4802 - 30.10.2017
Na znaczkach przedstawiono wizerunek Mieczysława Cybulskiego, Iny Benity i Kazimierza Junoszy-Stępowskiego
Seria (4 zn)