Znaczek nr: 3716 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3716
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: Stanisław Leszczyński (1677-1766)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3716
Opis:  Stanisław Leszczyński (1677-1766)
Data wprowadzenia do obiegu:  23.10.2000
Naklad: 400.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)