Znaczek nr: 3740 - Dworki polskie

Dworki polskie

Numer: 3740
W obiegu od:  20.06.2001

Opis: Dwór w Lipkowie

Nakład: wielomilionowy szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 25 zn.

Dworki polskie

Numer katalogowy:  3740
Opis:  Dwór w Lipkowie
Data wprowadzenia do obiegu:  20.06.2001
Naklad: wielomilionowy szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (25 zn)