Znaczek nr: 3756 - Sanktuaria Maryjne

Sanktuaria Maryjne

Numer: 3756
W obiegu od:  14.08.2001

Opis: Matka Boska Lud¼mierska

Nak³ad: 4.700.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 39 zn.

Sanktuaria Maryjne

Numer katalogowy:  3756
Opis:  Matka Boska Lud¼mierska
Data wprowadzenia do obiegu:  14.08.2001
Naklad: 4.700.000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (39 zn)