Blok nr: 152 - 4 czerwca 1989 r. 20 rocznica pamiętnych wyborów

4 czerwca 1989 r. 20 rocznica pamiętnych wyborów

Numer: 4280
W obiegu od:  30.05.2009

Opis: Na znaczku przedstawiono Lecha Wałęsę z elementami ornamentacyjnymi.

Nr bloku poczta:  152
Nr bloku Fischer:  186
Nakład: 300.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

4 czerwca 1989 r. 20 rocznica pamiętnych wyborów

Numer katalogowy:  4280
Opis:  Na znaczku przedstawiono Lecha Wałęsę z elementami ornamentacyjnymi.
Data wprowadzenia do obiegu:  30.05.2009
Nr bloku poczta:  152
Nr bloku Fischer:  186
Naklad: 300.000 szt.             Seria tematyczna (6 zn)