Blok nr:  - Zwierzęta Afryki

Zwierzęta Afryki

Numer: 4271-4274
W obiegu od:  30.04.2009

Opis: Na znaczkach przedstawiono fotografie Tomasza Gudzowatego:
4271 - Pierwsza lekcja zabijania
4272 - Zebry
4273 - Przez bramy raju
4274 - Słonie

Nr bloku Fischer:  185
Nakład: 500.000 szt.

Zwierzęta Afryki

Numer katalogowy:  4271-4274
Opis:  Na znaczkach przedstawiono fotografie Tomasza Gudzowatego:
4271 - Pierwsza lekcja zabijania
4272 - Zebry
4273 - Przez bramy raju
4274 - Słonie
Data wprowadzenia do obiegu:  30.04.2009
Nr bloku Fischer:  185
Naklad: 500.000 szt.