Blok nr:  - Wspó³czesna rze¼ba polska - Igor Mitoraj

Wspó³czesna rze¼ba polska - Igor Mitoraj

Numer: 4084-4085
W obiegu od:  27.03.2006

Opis: Rze¼by Igora Mitoraja.

Nr bloku Fischer:  166
Nak³ad: 100.000 szt.

Wspó³czesna rze¼ba polska - Igor Mitoraj

Numer katalogowy:  4084-4085
Opis:  Rze¼by Igora Mitoraja.
Data wprowadzenia do obiegu:  27.03.2006
Nr bloku Fischer:  166
Naklad: 100.000 szt.