Blok nr:  - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4263-4266
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Na znaczkach przedstawiono rze¼by W³adys³awa Hasiora:
4263 - Zwiastowanie
4264 - Mucha
4265 - Sztandar Zielonej Poetki
4266 - Sztandar - Rozbieranie do snu

Nr bloku Fischer:  182
Nak³ad: 100.000 szt.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4263-4266
Opis:  Na znaczkach przedstawiono rze¼by W³adys³awa Hasiora:
4263 - Zwiastowanie
4264 - Mucha
4265 - Sztandar Zielonej Poetki
4266 - Sztandar - Rozbieranie do snu
Data wprowadzenia do obiegu:  06.03.2009
Nr bloku Fischer:  182
Naklad: 100.000 szt.