Znaczek nr: 3837 - Sanktuaria Maryjne

Sanktuaria Maryjne

Numer: 3837
W obiegu od:  14.08.2002

Opis: Matka Boża Opolska

Nakład: 3.300.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 39 zn.

Sanktuaria Maryjne

Numer katalogowy:  3837
Opis:  Matka Boża Opolska
Data wprowadzenia do obiegu:  14.08.2002
Naklad: 3.300.000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (39 zn)