Znaczek nr: 3921 - Sanktuaria Maryjne

Sanktuaria Maryjne

Numer: 3921
W obiegu od:  14.10.2003

Opis: Matka Boża Łaskawa

Nakład: 1.700.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 39 zn.

Sanktuaria Maryjne

Numer katalogowy:  3921
Opis:  Matka Boża Łaskawa
Data wprowadzenia do obiegu:  14.10.2003
Naklad: 1.700.000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (39 zn)