Znaczek nr: 4004 - Światowy Dzień Poczty

Światowy Dzień Poczty

Numer: 4004
W obiegu od:  9.10.2004

Opis: Postać listonosza

Nakład: 1.300.000 szt.
Seria tem.: 30 zn.

Światowy Dzień Poczty

Numer katalogowy:  4004
Opis:  Postać listonosza
Data wprowadzenia do obiegu:  9.10.2004
Naklad: 1.300.000 szt.             Seria tematyczna (30 zn)