Znaczek nr: 4008 - Dziedzictwo kulturowe świata - Polska

Dziedzictwo kulturowe świata - Polska

Numer: 4008
W obiegu od:  20.10.2004

Opis: Zamek w Malborku od strony Nogatu

Nakład: 1.300.000 szt.
Seria: 5 zn.

Dziedzictwo kulturowe świata - Polska

Numer katalogowy:  4008
Opis:  Zamek w Malborku od strony Nogatu
Data wprowadzenia do obiegu:  20.10.2004
Naklad: 1.300.000 szt.           Seria (5 zn)