Znaczek nr: 4173-4176 - Polskie konie arabskie

Polskie konie arabskie

Numer: 4173-4176
W obiegu od:  31.08.2007

Opis: 4173 - Klacz maści gniadej
4174 - Ogier maści siwej
4175 - Ogiera maści gniadej
4176 - Ogiera maści siwej

Nakład: 800.000  szt.
Seria tem.: 17 zn.

Polskie konie arabskie

Numer katalogowy:  4173-4176
Opis:  4173 - Klacz maści gniadej
4174 - Ogier maści siwej
4175 - Ogiera maści gniadej
4176 - Ogiera maści siwej
Data wprowadzenia do obiegu:  31.08.2007
Naklad: 800.000  szt.             Seria tematyczna (17 zn)