Blok nr: 140 - 85. rocznica Cudu nad Wisłą

85. rocznica Cudu nad Wisłą

Numer: 4054
W obiegu od:  12.08.2005

Opis: Podobizna Józefa Piłsudskiego i godło Polski z 1919 roku.

Nr bloku poczta:  140
Nr bloku Fischer:  163
Nakład: 400.000 szt.
Seria tem.: 28 zn.

85. rocznica Cudu nad Wisłą

Numer katalogowy:  4054
Opis:  Podobizna Józefa Piłsudskiego i godło Polski z 1919 roku.
Data wprowadzenia do obiegu:  12.08.2005
Nr bloku poczta:  140
Nr bloku Fischer:  163
Naklad: 400.000 szt.             Seria tematyczna (28 zn)