Blok nr:  - Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodĽstwie

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodĽstwie

Numer: 4230-4235
W obiegu od:  24.09.2008

Opis: 4230 - Podobizna: Władysława Raczkiewicza
4231 - Podobizna: Augusta Zaleskiego
4232 - Podobizna: Stanisława Ostrowskiego
4233 - Podobizna: Edwarda Raczyńskiego
4234 - Podobizna: Kazimierza Sabbata
4235 - Podobizna: Ryszarda Kaczorowskiego

Nr bloku Fischer:  180
Nakład: 600.000 szt.

Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na uchodĽstwie

Numer katalogowy:  4230-4235
Opis:  4230 - Podobizna: Władysława Raczkiewicza
4231 - Podobizna: Augusta Zaleskiego
4232 - Podobizna: Stanisława Ostrowskiego
4233 - Podobizna: Edwarda Raczyńskiego
4234 - Podobizna: Kazimierza Sabbata
4235 - Podobizna: Ryszarda Kaczorowskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  24.09.2008
Nr bloku Fischer:  180
Naklad: 600.000 szt.