Znaczek nr: 3030 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3030
W obiegu od:  4.12.1988

Opis: Rycheza

Nakład: 5.530.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3030
Opis:  Rycheza
Data wprowadzenia do obiegu:  4.12.1988
Naklad: 5.530.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)