Blok nr: 89 - III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce

III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce

Numer: 2953
W obiegu od:  8.06.1987

Opis: Papież Jan Paweł II

Nr bloku poczta:  89
Nr bloku Fischer:  89
Nakład: 2.966.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

III wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce

Numer katalogowy:  2953
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  8.06.1987
Nr bloku poczta:  89
Nr bloku Fischer:  89
Naklad: 2.966.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)