Znaczek nr: 2984 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2984
W obiegu od:  4.12.1987

Opis: Mieszko II Lambert

Nakład: 5.537.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  2984
Opis:  Mieszko II Lambert
Data wprowadzenia do obiegu:  4.12.1987
Naklad: 5.537.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)