Blok nr: 84 - Polska Żegluga Bałtycka - promy

Polska Żegluga Bałtycka - promy

Numer: 2881-2882
W obiegu od:  18.06.1986

Opis: 2881 - Prom Wilanów
2882 - Prom Wawel

Nr bloku poczta:  84
Nr bloku Fischer:  84
Nakład: 2.769.000 szt.

Polska Żegluga Bałtycka - promy

Numer katalogowy:  2881-2882
Opis:  2881 - Prom Wilanów
2882 - Prom Wawel
Data wprowadzenia do obiegu:  18.06.1986
Nr bloku poczta:  84
Nr bloku Fischer:  84
Naklad: 2.769.000 szt.