Znaczek nr: 2918 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2918
W obiegu od:  4.12.1986

Opis: Mieszko I

Nakład: 5.365.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  2918
Opis:  Mieszko I
Data wprowadzenia do obiegu:  4.12.1986
Naklad: 5.365.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)