Znaczek nr: 2919 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2919
W obiegu od:  4.12.1986

Opis: Dobrawa

Nakład: 6.454.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  2919
Opis:  Dobrawa
Data wprowadzenia do obiegu:  4.12.1986
Naklad: 6.454.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)