Znaczek nr: 2822 - 40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer: 2822
W obiegu od:  8.05.1985

Opis: Bolesław III Krzywousty (1085-1138)

Nakład: 8.600.000 szt.
Seria: 3 zn.

40 rocznica powrotu Ziem Zachodnich i Północy do Macierzy

Numer katalogowy:  2822
Opis:  Bolesław III Krzywousty (1085-1138)
Data wprowadzenia do obiegu:  8.05.1985
Naklad: 8.600.000 szt.           Seria (3 zn)