Znaczek nr: 2760 - Powojniki - Clematis

Powojniki - Clematis

Numer: 2760
W obiegu od:  12.03.1984

Opis: Clematis Texensis

Nakład: 5.495.000 szt.
Seria: 6 zn.

Powojniki - Clematis

Numer katalogowy:  2760
Opis:  Clematis Texensis
Data wprowadzenia do obiegu:  12.03.1984
Naklad: 5.495.000 szt.           Seria (6 zn)