Blok nr: 1 - Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Numer: 235-236
W obiegu od:  3.05.1928

Opis: 235 - Józef Piłsudski
236 - Ignacy Mościcki

Nr bloku poczta:  1
Nr bloku Fischer:  1
Nakład: 26.020 szt.
Seria tem.: 28 zn.

Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Numer katalogowy:  235-236
Opis:  235 - Józef Piłsudski
236 - Ignacy Mościcki
Data wprowadzenia do obiegu:  3.05.1928
Nr bloku poczta:  1
Nr bloku Fischer:  1
Naklad: 26.020 szt.             Seria tematyczna (28 zn)