Blok nr: 7 - 20 rocznica odzyskania niepodległości

20 rocznica odzyskania niepodległości

Numer: 323-326
W obiegu od:  11.11.1938

Opis: 323 - Józef Piłsudski
324 - Ignacy Mościcki
325 - Gabriel Narutowicz
326 - Edward Rydz-Śmigły

Nr bloku poczta:  7
Nr bloku Fischer:  7
Nakład: 500.000 szt.
Seria tem.: 28 zn.

20 rocznica odzyskania niepodległości

Numer katalogowy:  323-326
Opis:  323 - Józef Piłsudski
324 - Ignacy Mościcki
325 - Gabriel Narutowicz
326 - Edward Rydz-Śmigły
Data wprowadzenia do obiegu:  11.11.1938
Nr bloku poczta:  7
Nr bloku Fischer:  7
Naklad: 500.000 szt.             Seria tematyczna (28 zn)