Blok nr: 8 - 25 rocznica wymarszu Legionów

25 rocznica wymarszu Legionów

Numer: 336-338
W obiegu od:  1.08.1939

Opis: 336 - Józef Piłsudski inspekcjonujący polskie Legiony
337 - Józef Piłsudski
338 - Edward Rydz-Śmigły

Nr bloku poczta:  8
Nr bloku Fischer:  8
Nominał: 75 gr + 1 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 

Seria tem.: 28 zn.

25 rocznica wymarszu Legionów

Numer katalogowy:  336-338
Opis:  336 - Józef Piłsudski inspekcjonujący polskie Legiony
337 - Józef Piłsudski
338 - Edward Rydz-Śmigły
Data wprowadzenia do obiegu:  1.08.1939
Nr bloku poczta:  8
Nr bloku Fischer:  8
Naklad: 100000 szt.             Seria tematyczna (28 zn)