Blok nr: 9 - Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej

Numer: 412-414
W obiegu od:  10.10.1946

Opis: 412 - Towarzystwo do ksiąg elementarnych
413 - Pomnik M.Kopernika
414 - Grzegorz Piramowicz (1735-1801), jezuita, pedagog

Nr bloku poczta:  9
Nr bloku Fischer:  9
Nominał: 25+75 zł 
Nakład: 27000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 44 zn.

Komisja Edukacji Narodowej

Numer katalogowy:  412-414
Opis:  412 - Towarzystwo do ksiąg elementarnych
413 - Pomnik M.Kopernika
414 - Grzegorz Piramowicz (1735-1801), jezuita, pedagog
Data wprowadzenia do obiegu:  10.10.1946
Nr bloku poczta:  9
Nr bloku Fischer:  9
Naklad: 27000 szt.             Seria tematyczna (44 zn)