Znaczek nr: 489 - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 489
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

Nominał: 80 zł 
Nakład: 111008 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 16 znaczków 

Seria: 3 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  489
Opis:  Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
Data wprowadzenia do obiegu:  30.12.1948
Naklad: 111008 szt.           Seria (3 zn)