Blok nr: 12 - Ogólnopolski Zjazd PZF

Ogólnopolski Zjazd PZF

Numer: 573-576
W obiegu od:  15.11.1951

Opis: 573 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
574 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
575 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
576 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego

Nr bloku poczta:  12
Nr bloku Fischer:  12
Nakład: 104.600 szt.

Ogólnopolski Zjazd PZF

Numer katalogowy:  573-576
Opis:  573 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
574 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
575 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
576 - Symboliczne przedstawienie Planu sześcioletniego
Data wprowadzenia do obiegu:  15.11.1951
Nr bloku poczta:  12
Nr bloku Fischer:  12
Naklad: 104.600 szt.