Blok nr: 17 - Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Numer: 797
W obiegu od:  3.08.1955

Opis: Plakat 'Pokój'

Nr bloku poczta:  17
Nr bloku Fischer:  17
Nakład: 73.600 szt.

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Numer katalogowy:  797
Opis:  Plakat 'Pokój'
Data wprowadzenia do obiegu:  3.08.1955
Nr bloku poczta:  17
Nr bloku Fischer:  17
Naklad: 73.600 szt.