Blok nr: 23I - Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast targowych

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast targowych

Numer: 1109
W obiegu od:  29.07.1961

Opis: Znak wystawy

Nr bloku poczta:  23I
Nr bloku Fischer:  23I
Nakład: 300.000 szt.

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Miast targowych

Numer katalogowy:  1109
Opis:  Znak wystawy
Data wprowadzenia do obiegu:  29.07.1961
Nr bloku poczta:  23I
Nr bloku Fischer:  23I
Naklad: 300.000 szt.