Blok nr: 25 - Walka z malarią

Walka z malarią

Numer: 1201
W obiegu od:  1.10.1962

Opis: Komar widliszek

Nr bloku poczta:  25
Nr bloku Fischer:  25
Nakład: 728.600 szt.

Walka z malarią

Numer katalogowy:  1201
Opis:  Komar widliszek
Data wprowadzenia do obiegu:  1.10.1962
Nr bloku poczta:  25
Nr bloku Fischer:  25
Naklad: 728.600 szt.