Blok nr: 29I - Zdobywanie kosmosu

Zdobywanie kosmosu

Numer: 1297-1298
W obiegu od:  25.11.1963

Opis: 1297 - Mariner 2
1298 - Mars; próbnik kosmiczny

Nr bloku poczta:  29I
Nr bloku Fischer:  29I
Nakład: 54.000 szt.
Seria tem.: 65 zn.

Zdobywanie kosmosu

Numer katalogowy:  1297-1298
Opis:  1297 - Mariner 2
1298 - Mars; próbnik kosmiczny
Data wprowadzenia do obiegu:  25.11.1963
Nr bloku poczta:  29I
Nr bloku Fischer:  29I
Naklad: 54.000 szt.             Seria tematyczna (65 zn)