Blok nr: 33 - Trzeci zespołowy lot kosmiczny

Trzeci zespołowy lot kosmiczny

Numer: 1389-1391
W obiegu od:  20.09.1964

Opis: 1389 - Władimir Komarow; inżynier-kosmonauta
1390 - Konstantin Fieokistow; inżynier pokładowy
1391 - Borys Jegorow; lekarz-kosmonauta

Nr bloku poczta:  33
Nr bloku Fischer:  33
Nakład: 1.500.000 szt.
Seria tem.: 65 zn.

Trzeci zespołowy lot kosmiczny

Numer katalogowy:  1389-1391
Opis:  1389 - Władimir Komarow; inżynier-kosmonauta
1390 - Konstantin Fieokistow; inżynier pokładowy
1391 - Borys Jegorow; lekarz-kosmonauta
Data wprowadzenia do obiegu:  20.09.1964
Nr bloku poczta:  33
Nr bloku Fischer:  33
Naklad: 1.500.000 szt.             Seria tematyczna (65 zn)