Znaczek nr: 2718 - 40 rocznica powstania w getcie warszawskim

40 rocznica powstania w getcie warszawskim

Numer: 2718
W obiegu od:  19.04.1983

Opis: Fragment pomnika Bohaterów Getta

Nakład: 8.000.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

40 rocznica powstania w getcie warszawskim

Numer katalogowy:  2718
Opis:  Fragment pomnika Bohaterów Getta
Data wprowadzenia do obiegu:  19.04.1983
Naklad: 8.000.000 szt.             Seria tematyczna (6 zn)