Blok nr: 79 - 300 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

300 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

Numer: 2734
W obiegu od:  12.09.1983

Opis: Sobieski pod Wiedniem Jana Matejki

Nr bloku poczta:  79
Nr bloku Fischer:  79
Nakład: 1.311.000 szt.

300 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

Numer katalogowy:  2734
Opis:  Sobieski pod Wiedniem Jana Matejki
Data wprowadzenia do obiegu:  12.09.1983
Nr bloku poczta:  79
Nr bloku Fischer:  79
Naklad: 1.311.000 szt.