Blok nr: 138B - Światowa Wystawa Filatelistyczna Sydney 2005

Światowa Wystawa Filatelistyczna Sydney 2005

Numer: 4030B
W obiegu od:  21.04.2005

Opis: Muszla szponiatka (Lambis trunkata).

Nr bloku poczta:  138B
Nr bloku Fischer:  158B
Nakład: 300.000 szt.

Światowa Wystawa Filatelistyczna Sydney 2005

Numer katalogowy:  4030B
Opis:  Muszla szponiatka (Lambis trunkata).
Data wprowadzenia do obiegu:  21.04.2005
Nr bloku poczta:  138B
Nr bloku Fischer:  158B
Naklad: 300.000 szt.