Znaczek nr: 2744 - Kobiece stroje ludowe

Kobiece stroje ludowe

Numer: 2744
W obiegu od:  16.12.1983

Opis: Strój rozbarski

Nakład: 5.490.000 szt.
Seria: 6 zn.

Kobiece stroje ludowe

Numer katalogowy:  2744
Opis:  Strój rozbarski
Data wprowadzenia do obiegu:  16.12.1983
Naklad: 5.490.000 szt.           Seria (6 zn)