Znaczek nr: 2651 - 100 rocznica śmierci Ignacego Łukaszewicza

100 rocznica śmierci Ignacego Łukaszewicza

Numer: 2651
W obiegu od:  22.03.1982

Opis: Ignacy Łukaszewicz

Nakład: 8.345.000 szt.
Seria: 6 zn.

100 rocznica śmierci Ignacego Łukaszewicza

Numer katalogowy:  2651
Opis:  Ignacy Łukaszewicz
Data wprowadzenia do obiegu:  22.03.1982
Naklad: 8.345.000 szt.           Seria (6 zn)