Blok nr:  - Sporty ekstremalne

Sporty ekstremalne

Numer: 4026-4029
W obiegu od:  15.04.2005

Opis: 4026 - Skoki spadochronowe
4027 - Skok bungy
4028 - Wspinaczka skałkowa
4029 - Rafting

Nr bloku Fischer:  157
Nakład: 250.000 szt.

Sporty ekstremalne

Numer katalogowy:  4026-4029
Opis:  4026 - Skoki spadochronowe
4027 - Skok bungy
4028 - Wspinaczka skałkowa
4029 - Rafting
Data wprowadzenia do obiegu:  15.04.2005
Nr bloku Fischer:  157
Naklad: 250.000 szt.