Znaczek nr: 2534 - 110 rocznica urodzin W.I.Lenina

110 rocznica urodzin W.I.Lenina

Numer: 2534
W obiegu od:  22.04.1980

Opis: Obraz Lenin w Krakowie Zbigniewa Pronaszki

Nakład: 7.217.000 szt.

110 rocznica urodzin W.I.Lenina

Numer katalogowy:  2534
Opis:  Obraz Lenin w Krakowie Zbigniewa Pronaszki
Data wprowadzenia do obiegu:  22.04.1980
Naklad: 7.217.000 szt.