Blok nr: 69 - Dzień Znaczka - postęp pocztowy

Dzień Znaczka - postęp pocztowy

Numer: 2567-2570
W obiegu od:  9.10.1980

Opis: 2567 - Wyjmowanie listów ze skrzynek i Fiat 126p
2568 - Rozdzielnia listowa i transporter
2569 - Załadunek paczek do samolotu
2570 - Skrzynki przydrożne adresatów

Nr bloku poczta:  69
Nr bloku Fischer:  69
Nakład: 14.030.000 szt.

Dzień Znaczka - postęp pocztowy

Numer katalogowy:  2567-2570
Opis:  2567 - Wyjmowanie listów ze skrzynek i Fiat 126p
2568 - Rozdzielnia listowa i transporter
2569 - Załadunek paczek do samolotu
2570 - Skrzynki przydrożne adresatów
Data wprowadzenia do obiegu:  9.10.1980
Nr bloku poczta:  69
Nr bloku Fischer:  69
Naklad: 14.030.000 szt.